UCHWAŁA Nr 470/2012 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 470/2012
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 12 grudnia 2012 r.

 

w sprawie: ustalenia wartości pogotowia kasowego na rok 2013.
 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23
w związku z art. 25 pkt. 4 i w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219 poz. 1708) oraz zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 13.01.2010 r. (uchwała ORL nr 2/2010) postanawia:

§1

Ustalić wartość dziennego pogotowia kasowego na rok 2013 w siedzibie Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49a w wysokości 20.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

§2

Do realizacji niniejszej uchwały zobowiązać Głównego Księgowego.

§3

Nadzór nad realizacją uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

 

               Sekretarz                                                                   Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                  Okręgowej Rady Lekarskiej

         Andrzej Postek                                                      Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2012-12-12
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2013-02-02
Ilość odsłon artykułu 5443