UCHWAŁA Nr 7/2017 ORL

UCHWAŁA Nr 7/2017

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 15 lutego 2017 r.


w sprawie: zmiany uchwały nr 57/2016 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie liczby członków rejonu wyborczego uprawnionych do wyboru jednego delegata oraz minimalnej i maksymalnej liczby członków rejonu wyborczego

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 522 ze zm.), §13 ust. 1 pkt 3 oraz §14 ust. 1 Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych stanowiącego załącznik do uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. oraz na wniosek Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach, uchwala, co następuje:

§1

Zmienia się §2 uchwały nr 57/2016 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie liczby członków rejonu wyborczego uprawnionych do wyboru jednego delegata oraz minimalnej i maksymalnej liczby członków rejonu wyborczego w ten sposób, iż otrzymuje on brzmienie:

„Minimalną liczbę członków rejonu wyborczego ustala się na 43, natomiast maksymalną na 1000.”

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

                  Sekretarz                                                                           Prezes
   Okręgowej Rady Lekarskiej                                            Okręgowej Rady Lekarskiej

             Krystian Frey                                                                Jacek Kozakiewicz


 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2017-02-15
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2017-04-06
Ilość odsłon artykułu 2059