UCHWAŁA NR 1/2014 XXXIV OZL

UCHWAŁA NR 1/2014


XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach
z dnia 5 kwietnia 2014 r.

 

w sprawie: uchwalenia regulaminu obrad XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach

 


XXXIV Okręgowy Zjazd Lekarzy w Katowicach, działając na podstawie art. 24 pkt. 1 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1708), postanawia:


§1

Uchwalić regulamin obrad XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

 

 
                     Sekretarz                                                                                    Przewodniczący
XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy                                            XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy
                Gabriela Muś                                                                                 Rafał Kiełkowski

Podmiot udostępniający informację Okręgowy Zjazd Lekarski
Autor/Data powstania Rafał Kiełkowski 2014-04-05
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2014-04-19
Ilość odsłon artykułu 4733