OBWIESZCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO OKW O WYNIKACH UZUPEŁNIAJĄCYCH WYBORÓW DO ORL Z DNIA 07.04.2014

OBWIESZCZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
W KATOWICACH
z dnia 7 kwietnia 2014 r.

 

w sprawie: ogłoszenie wyników wyborów uzupełniających na stanowiska członków Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach


Na podstawie §45 ust. 3 Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych stanowiącego załącznik do uchwały Nr 12 Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. , obwieszcza się, co następuje:

§1
Stwierdza się, że w wyniku przeprowadzonych wyborów uzupełniających członkami Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach wybrani zostali:
1. Puszczewicz Zbigniew
2. Wąsek Anna

 

 

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej

Stanisław Borysławski
 

Podmiot udostępniający informację Śląska Izba Lekarska
Autor/Data powstania Stanisław Borysławski 2014-04-07
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2014-06-05
Ilość odsłon artykułu 4046