Rok 2017

Wykaz aktów prawnych Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

 

 

 

Nr  uchwały 

/2017

 

Uchwała Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w sprawie:

1

zmiany miejsca odbywania stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty

2, 5-6
dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru
3-4
wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów
7
potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów
8
realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego
9
upoważnienia Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do złożenia rozliczenia kosztów dotacji przyznanej przez Naczelną Izbę Lekarską na szkolenie zawodowe
10-11
zmniejszenia wysokości opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów
12
zawarcia umowy na obsługę bazy noclegowej w Warszawie
13
potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów
14
potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów
15
ustalenia nowego terminu kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów prowadzonego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz zmiany wpisu do rejestru
16
dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru
17
realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego
18-9
zmniejszenia wysokości opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów
20
realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego
21
zmiany uchwały nr 312/2016 z dnia 13.12.2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Ośrodka Dokumentacji Historycznej Śląskiej Izby Lekarskiej
22
powołania Członków Rady Programowej Ośrodka Dokumentacji Historycznej Śląskiej Izby Lekarskiej
23-4,
26-7
dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru
25
wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów
28
ustalenia nowego terminu kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów prowadzonego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz zmiany wpisu do rejestru
29
potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów
30
realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego
31
odmowy wydania zaświadczenia o treści żądanej przez lek. 
32-3
zmniejszenia wysokości opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów
34
udzielenia rekomendacji lekarzom ubiegającym się o wpis na listę lekarzy sądowych
35
wskazania miejsca odbywania stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty
36
ustalenia nowego terminu kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów prowadzonego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz zmiany wpisu do rejestru
37
realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego
38
przeznaczenia środków finansowych na zakup książki „Myśli i aforyzmy o etyce lekarskiej”
39
przekazania środków finansowych na dofinansowanie obchodów 100-lecia śmierci dr W. Biegańskiego
40
potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów.
41
dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru
42
realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego
43-4
zmniejszenia wysokości opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów
45
wysokości ryczałtu dla Członków Ośrodka Dokumentacji Historycznej ŚIL
46
wskazania miejsca odbywania stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty
47
potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów
48-9
dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez organizatora
kształcenia wpisanego do rejestru
50
wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów
51
realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego
52
zmniejszenia wysokości opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów
53
potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów
54, 56
dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru
55
wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów
57
potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów
58
realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego
59
przyznania zasiłku z tytułu narodzin dziecka
60
zmniejszenia wysokości opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów
61
przyznania pomocy socjalnej dzieciom zmarłych członków ŚIL
62
zawarcia umowy na przeprowadzenie audytu wewnętrznego księgowości
63
udzielenia pożyczki
Stanowisko
w sprawie planowanego konkursu na udzielanie świadczeń stomatologicznych
64-68
dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru
69
wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów
70
potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów
71
realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego
72
wyboru przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko zastępcy kierownika podmiotu leczniczego
73
wyboru przedstawicieli ORL do komisji konkursowej w konkursie na stanowisko lekarza zarządzającego
74-5
przyznania pomocy socjalnej dzieciom zmarłych członków ŚIL
76
zmniejszenia wysokości opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzydentystów
77
przeznaczenie środków finansowych na renowację grobu lekarza na Cmentarzu Łyczakowskim
78
przekazania środków finansowych na dofinansowanie obchodów 100-lecia śmierci dr Wł. Biegańskiego
79-81
dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru
82-4
wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów
85
potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów
86
realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego
87
zmniejszenia wysokości opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów
88
wskazania miejsca odbywania stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty
89-97
dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru
98
wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów
99
potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów
100
realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego
101-2
zmniejszenia wysokości opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów
103
zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz podziału zysku za rok 2016
104
wyboru przedstawicieli ORL do komisji konkursowej w konkursie na stanowisko lekarza zarządzającego
105
przyznania pomocy socjalnej dzieciom zmarłych członków ŚIL
106-8
dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru
109-11
potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów
112
realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego
113
przyznania pomocy socjalnej dzieciom zmarłych członków ŚIL
114
przyznania wsparcia finansowego
115
zmiany uchwały nr 99/2016 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia składu osobowego i uruchomienia niezbędnych środków finansowych w związku z działalnością Komitetu Organizacyjnego Muzeum Medycyny
116-21
dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru
122-7
wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów
128
potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów
129
realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego
130-1
zmniejszenia wysokości opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów
132
przyznania zasiłku z tytułu narodzin dziecka
133-43
wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów
144-7
dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru
148
potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów
149
zmniejszenia wysokości opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów
150
przyznania zasiłku z tytułu narodzin dziecka
151
przeznaczenie środków finansowych na sfinansowanie spotkania integracyjnego
152
dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru
153-4
wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów
155
realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego
156
przyznania zasiłku z tytułu narodzin dziecka
157
udzielenia pomocy charytatywnej
158-9
przyznania pomocy socjalnej dzieciom zmarłych członków ŚIL
160
przeznaczenia środków finansowych na sfinansowanie szkolenia
161
organizacji IV Konferencji Andrzejki Stomatologiczne
162
dofinansowania wydania książki
stanowisko
w sprawie poparcia apelu Nr 1/2017/VII Prezydium ORL w Szczecinie z dnia 26.04.2017r.
163
wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów
164
dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru
165
realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego
166
przeznaczenia środków finansowych na zakup Kalendarza Lekarza 2018
stanowisko
w sprawie powołania w Sejmie RP „Parlamentarnego Zespołu dla Przywrócenia Zasad Moralnych w Medycynie”
167
ustalenia nowego terminu kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów prowadzonego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz zmiany wpisu do rejestru
168-70
dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru
171-3
wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów
174
potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów
175
realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego
176
przyznania zasiłku z tytułu narodzin dziecka
177-9
zmniejszenia wysokości opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów
180
przyznania pomocy socjalnej dzieciom zmarłych członków ŚIL
181
przeznaczenia środków finansowych na zakup obrusów
182
dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru
183-4
wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów
185
realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego
186
upoważnienia Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do złożenia rozliczenia kosztów dotacji przyznanej przez Naczelną Izbę Lekarską na szkolenie zawodowe
187
przyznania zasiłku z tytułu narodzin dziecka
188
udzielenia rekomendacji lekarzom ubiegającym się o wpis na listę lekarzy sądowych
189
wprowadzenie regulaminu przyznawania miejsc stażowych w sesji 2017/2018
190
przekazania środków finansowych na dofinansowanie obchodów 150-lecia Towarzystwa Lekarskiego Lwowskiego
191
udzielenia pełnomocnictwa
192
zawarcia umowy na wykonanie klimatyzacji w budynku Domu Lekarza
193-4
dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru
195
realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego
196-7
zmniejszenia wysokości opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów
198
zmiany uchwały nr 99/2016 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia składu osobowego i uruchomienia niezbędnych środków finansowych w związku z działalnością Komitetu Organizacyjnego Muzeum Medycyny
199
rekomendacji dla praktyk lekarskich dotyczących wprowadzenia zakazu rejestracji obrazu i dźwięku na terenie praktyki
200
umorzenia należności z tytułu nieopłaconej składki członkowskiej
201-2
dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru
203
przyznania zasiłku z tytułu narodzin dziecka
204
zmniejszenia wysokości opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów
205
przeznaczenia środków finansowych na sfinansowanie szkolenia
stanowisko
Aktualnej sytuacji w ochronie zdrowia w Gliwicach
206
wskazania miejsca odbywania stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty
207, 209
dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru
208
potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów
210-1
wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów
212
realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego
213
wyboru przedstawicieli ORL do komisji konkursowej w konkursie na stanowisko lekarza zarządzającego
214
przyznania zasiłku z tytułu narodzin dziecka
215
zawarcia umowy na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wyjścia ewakuacyjnego i zagospodarowania terenu
216
zawarcia umowy na wykonanie bieżących napraw w Domu Lekarza Seniora w Sosnowcu
217
wykonania statuetek „Zasłużony Nauczyciel Lekarzy”
218
zmiana miejsca odbywania stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty
219
wskazania miejsca odbywania stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty
220-4
potwierdzenia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów w związku ze zmianą warunków kształcenia podyplomowego lekarzy*/ lekarzy dentystów*/ przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz zmiany wpisu do rejestru
225-6
zmiany wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarz dentystów
227
potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów
228
realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego
229
wyboru przedstawicieli ORL do komisji konkursowej w konkursie na stanowisko lekarza zarządzającego
230-2
przyznania zasiłku z tytułu narodzin dziecka
233
przekazania środków finansowych Fundacji „Pro Medico
234
zawarcia umowy na wykonanie prac modernizacyjnych w sali szkoleniowej 010
235
przekazania środków finansowych na wymianę sprężarki systemu wentylacji sali audytoryjnej
236
przekazania środków finansowych na zakup mobilnych ścianek wystawienniczych
237
wskazania miejsca odbywania stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty
238, 240
potwierdzenia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów w związku ze zmianą warunków kształcenia podyplomowego lekarzy*/ lekarzy dentystów*/ przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz zmiany wpisu do rejestru
239
zmiany wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów
241
potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów
242
realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego
243
umorzenia należności z tytułu nieopłaconej składki członkowskiej
244
wskazania miejsca odbywania stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty
245-7
potwierdzenia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów w związku ze zmianą warunków kształcenia podyplomowego lekarzy*/ lekarzy dentystów*/ przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz zmiany wpisu do rejestru
248-9
potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów
250-1
zmniejszenia wysokości opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów
252
przyznania pomocy socjalnej dzieciom zmarłych członków ŚIL
253
zapłaty zaległych not księgowych
254
wskazania miejsca odbywania stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty
255-6
zmiany wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarz dentystów
257
realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego
258
przyznania zasiłku z tytułu narodzin dziecka
259
przyznania nagrody za specjalizację
260
przeznaczenia środków finansowych na organizację konferencji
261
druku plakatów „Niezbędne dla zdrowia”
262
wskazania miejsca odbywania stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty
263
zmiana miejsca odbywania stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty
264-5
zmiany wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów
266-8
potwierdzenia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów w związku ze zmianą warunków kształcenia podyplomowego lekarzy*/ lekarzy dentystów*/ przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz zmiany wpisu do rejestru
269
ustalenia nowego terminu kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów prowadzonego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz zamiany wpisu do rejestru
270
realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego
271
wyboru przedstawicieli ORL do komisji konkursowej w konkursie na stanowisko lekarza zarządzającego
272
wyboru przedstawicieli ORL do komisji konkursowej w konkursie na stanowisko kierownika
273
wyboru przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko zastępcy kierownika podmiotu leczniczego
274
zmniejszenia wysokości opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów
275
przeznaczenia środków finansowych na zakup sprzętu
276
wskazania miejsca odbywania stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty
277
zmiana miejsca odbywania stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty
278-9
potwierdzenia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów w związku ze zmianą warunków kształcenia podyplomowego lekarzy*/ lekarzy dentystów*/ przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz zmiany wpisu do rejestru
280
realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego
281
wyboru przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko zastępcy kierownika podmiotu leczniczego
282-3
zmniejszenia wysokości opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów
284
upoważnienia Dyrektora Biura Śląskiej Izby Lekarskiej do dokonywania wydatków
285-7
potwierdzenia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów w związku ze zmianą warunków kształcenia podyplomowego lekarzy*/ lekarzy dentystów*/ przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz zmiany wpisu do rejestru
288
potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów
289
zmniejszenia wysokości opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów
290
przyznania zasiłku z tytułu narodzin dziecka
291
przeznaczenia środków finansowych na wynajem autokarów
292, 294-5, 298
potwierdzenia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów w związku ze zmianą warunków kształcenia podyplomowego lekarzy*/ lekarzy dentystów*/ przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz zmiany wpisu do rejestru
293
wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów
296-7
zmiany wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarz dentystów
299
przeznaczenia środków finansowych na wynajem autokarów
300
przeznaczenia środków finansowych na produkcję i zakup koszulek
301
zmniejszenia wysokości opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów
302
zawarcia umowy na montaż automatów z napojami gorącymi
303-8
potwierdzenia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów w związku ze zmianą warunków kształcenia podyplomowego lekarzy*/ lekarzy dentystów*/ przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz zmiany wpisu do rejestru
309
przyznania pomocy socjalnej dzieciom zmarłych członków ŚIL
310
przeznaczenia środków finansowych na zakup oprogramowania
311
przekazania środków finansowych na wymianę agregatu chłodniczego wraz z chłodnicą i osprzętem sali audytoryjnej
312-3
zmniejszenia wysokości opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów
314
zmiana miejsca odbywania stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty
315
zmiany wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarz dentystów
316
potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów
317
realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego
318
wyboru przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko zastępcy kierownika podmiotu leczniczego
319
przyznania pomocy socjalnej dzieciom zmarłych członków ŚIL
320
przeznaczenia środków finansowych na produkcję i zakup koszulek
321
przekazania środków finansowych Polskiemu Towarzystwu Studentów Stomatologii
Apel
do zarządzających zakładami leczniczymi, ordynatorów i kierowników oddziałów
322
zmiana miejsca odbywania stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty
323-31
potwierdzenia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy
i lekarzy dentystów w związku ze zmianą warunków kształcenia podyplomowego lekarzy*/ lekarzy dentystów*/ przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz zmiany wpisu do rejestru
332
realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego
333
wyboru przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko zastępcy kierownika podmiotu leczniczego
334-5
zmniejszenia wysokości opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów
336
przyznania pomocy socjalnej dzieciom zmarłych członków ŚIL
337
przyznania zasiłku z tytułu narodzin dziecka
338
zmiany uchwały nr 223/2016 r. Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 28 września 2016 r. w sprawie dofinansowania członkom Śląskiej Izby Lekarskiej zakupu karnetów sportowych
339
druku plakatów „Niezbędne dla zdrowia”
340
zmiana miejsca odbywania stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty
341-2
potwierdzenia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów w związku ze zmianą warunków kształcenia podyplomowego lekarzy*/ lekarzy dentystów*/ przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz zmiany wpisu do rejestru
343-6
zmiany wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarz dentystów
347
potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów
348
realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego
349
przyznania nagrody za specjalizację
350-1
zmniejszenia wysokości opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów
352

uchwała osobowa

353

uchwała osobowa

354

uchwała osobowa

355
przekazania środków finansowych na udział w Kongresie Prawa Medycznego
356
zmiana miejsca odbywania stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty
357-60
potwierdzenia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy
i lekarzy dentystów w związku ze zmianą warunków kształcenia podyplomowego lekarzy*/ lekarzy dentystów*/ przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz zmiany wpisu do rejestru
361-4
zmiany wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy
i lekarzy dentystów
365
realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego
366
przyznania nagrody za specjalizację
367-8
zmniejszenia wysokości opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów
369-70
przyznania pomocy socjalnej dzieciom zmarłych członków ŚIL
371
zmiana miejsca odbywania stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty
372
ustalenia nowego terminu kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów prowadzonego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz zamiany wpisu do rejestru
373
potwierdzenia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów w związku ze zmianą warunków kształcenia podyplomowego lekarzy*/ lekarzy dentystów*/ przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz zmiany wpisu do rejestru
374
realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego
375
zatwierdzenia listy koordynatorów staży podyplomowych
376-7
przyznania zasiłku z tytułu narodzin dziecka
378
zmniejszenia wysokości opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów
379
druku informatora „spis delegatów na okręgowy zjazd lekarzy”
380
wykonania audytu sieci teletechnicznej
381-2
potwierdzenia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów w związku ze zmianą warunków kształcenia podyplomowego lekarzy*/ lekarzy dentystów*/ przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz zmiany wpisu do rejestru
383
pokrycia kosztów opinii biura rachunkowego
384
zakupu pościeli i ręczników
385
udzielenia pomocy charytatywnej
Apel
do zarządzających podmiotami leczniczymi w sprawie wypowiadania przez lekarzy klauzuli opt-out
386
zmiana miejsca odbywania stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty
387-8
potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów
389
realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego
390
określenia sposobu postępowania z dokumentacją medyczną
391
przyznania pomocy socjalnej dzieciom zmarłych członków ŚIL
392
zmniejszenia wysokości opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów
393
zmiany uchwały Nr 380/2017 z dnia 29.11.2017r. w sprawie wykonania audytu sieci teletechnicznej
394
montażu rolet zewnętrznych
395
przeznaczenia środków finansowych na druk książki „Almanach”
396
zmiana miejsca odbywania stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty
397-8
potwierdzenia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy
i lekarzy dentystów w związku ze zmianą warunków kształcenia podyplomowego lekarzy*/ lekarzy dentystów*/ przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz zmiany wpisu do rejestru
399-400
zmiany wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarz dentystów
401
potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów
402
realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego
403
ustalenia wartości pogotowia kasowego na rok 2018
404
zmniejszenia wysokości opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów
405
umorzenia należności z tytułu zaciągniętej pożyczki
406
przeznaczenie środków finansowych na sfinansowanie spotkania
integracyjnego

 

 

 

 

 

 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz -0001-11-30
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2017-04-06
Ostatnia zmiana/ data zmiany Tomasz Gawlik 2018-09-20
Ilość odsłon artykułu 2682