UCHWAŁA Nr 297/2016 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 297/2016

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 23 listopada 2016 r.

 

w sprawie: realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego


Na podstawie art. 5 pkt. 7, art. 25 pkt. 4 w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2016r. poz. 522), w związku z art. 19 ust.
3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U.
z 2015 r. poz. 464) i §5 uchwały nr 40/2008 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie udziału ŚIL w organizacji szkoleń podyplomowych dla lekarzy, mając na uwadze pozytywną opinię Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego co do realizacji szkolenia, oraz zgodnie z upoważnieniem ORL
w Katowicach z dnia 8.01.2014 r. (uchwała ORL nr 5/2014), Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach postanawia:

§1
Wyrazić zgodę na realizację przez Śląską Izbę Lekarska szkolenia o tematyce:
- „Rak żołądka – perspektywy leczenia systemowego”, która odbędzie się 7.12.2016 r.
- „1. Konflikt serologiczny - co każdy ginekolog-położnik wiedzieć powinien 2. Łożysko przerośnięte - algorytm postępowania”, który odbędzie się 13.12.2016r.
- „Diagnostyka ultrasonograficzna jamy brzusznej w teorii i praktyce – kurs podstawowy”, który odbędzie się 1.01-30.06.2017r.
- „Szkolenia z zakresu umiejętności interpersonalnych, realizowanych na terenie szpitali”, które odbędą się 1.01.-30.06.2017r.
- ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego

§2
Wystąpić do Naczelnej Rady Lekarskiej z wnioskiem o potwierdzenie spełnienia warunków realizacji szkolenia.

§3
Realizację uchwały powierzyć Ośrodkowi Kształcenia Lekarzy Pro Medico.

§4
Nadzór nad realizacją uchwały powierzyć Kol. Halinie Borgiel-Marek.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

                Sekretarz                                                                        Prezes
  Okręgowej Rady Lekarskiej                                           Okręgowej Rady Lekarskiej

            Krystian Frey                                                            Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2016-11-23
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2017-01-20
Ilość odsłon artykułu 2136