OBWIESZCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO OKW O WYNIKACH WYBORÓW CZŁONKÓW OKR Z DNIA 24.03.2018

  OBWIESZCZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KATOWICACH
z dnia 24 marca 2018 r.

o wynikach wyborów na stanowiska członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Katowicach

 

Na podstawie art. 24 pkt 7 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 168), §45 ust. 1 Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych stanowiącego załącznik do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r., obwieszcza się co następuje:

§1


W wyniku przeprowadzonych wyborów członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Katowicach, na podstawie protokołu Zgromadzenia Wyborczego XXXVIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy w Katowicach, ogłasza się, że:
Członkami Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Katowicach na okres VIII kadencji 2018-2022 zostali wybrani:


1. Chmurak-Lachendro Janina
2. Grzesik Piotr
3. Krawczyk Justyna
4. Kubicz Maciej
5. Łoś Władysław
6. Michalik Ryszard
7. Olejnik Krzysztof
8. Zyzak Piotr
9. Dulęba Wiesława
10. Goering-Pierożek Barbara

 

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach

Stanisław Borysławski

Podmiot udostępniający informację Okręgowy Zjazd Lekarski
Autor/Data powstania Stanisław Borysławski 2018-03-24
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-03-30
Ilość odsłon artykułu 920