UCHWAŁA Nr 181/2017 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 181/2017

 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 31 maja 2017 r.

 

w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na zakup obrusów

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23 w związku z art. 25 pkt. 4 i w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2016r. poz. 522), w związku z upoważnieniem zawartym w uchwale ORL w Katowicach z dnia 8.01.2014 r. (uchwała ORL nr 5/2014) postanawia:

§1

Przeznaczyć kwotę do wysokości 5000 zł netto (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) –
ze środków budżetowych - na zakup obrusów na stoły do sali portretowej w budynku Dom Lekarza.

§2

Zobowiązać Głównego Księgowego do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                Skarbnik                                                                     Prezes
 Okręgowej Rady Lekarskiej                                     Okręgowej  Rady Lekarskiej


            Jerzy Rdes                                                             Jacek Kozakiewicz                                        

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2017-05-31
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2017-07-08
Ilość odsłon artykułu 1388