UCHWAŁA Nr 70/2018 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 70/2018

 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 24 stycznia 2018 r.

 

w sprawie: przekazania środków finansowych na udział w Ogólnopolskim Forum
Adwokatów i Radców Prawnych Izby Lekarskich

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23
w związku z art. 25 pkt. 4 i art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2016r., poz. 522 z późn. zm.) oraz zgodnie z upoważnieniem ORL
w Katowicach z dnia 8.01.2014 r. (uchwała ORL nr 5/2014), postanawia:

§1

Przekazać środki finansowe w wysokości 600 zł w związku z udziałem r. pr. Katarzyny Różyckiej w XVI Ogólnopolskim Forum Adwokatów i Radców Prawnych Izby Lekarskich, które odbyło się 19 stycznia 2018r. w Krakowie.

§2

Zobowiązać Głównego Księgowego do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

              Skarbnik                                                             Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                              Okręgowej Rady Lekarskiej

           Jerzy Rdes                                                     Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2018-01-24
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-05-19
Ilość odsłon artykułu 1098