UCHWAŁA Nr 13/2013 ORL

UCHWAŁA Nr 13/2013
Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 13 marca 2013 r.

 

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie składu komisji problemowych ORL w Katowicach.

 

 

Na podstawie §11 ust. 3 Regulaminu Okręgowej rady Lekarskiej stanowiącego załącznik do uchwały nr 13/2010 XXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach
z dnia 27 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, Okręgowa Rada Lekarska postanawia:

§1

W §1 uchwały Nr 10/2010 Okręgowej Rady Lekarskiej z dnia 3.02.2010 r. w sprawie składu komisji problemowych ORL w Katowicach wprowadza się następujące zmiany:

1. do Komisji Stomatologicznej powołuje się Norberta Prudla
2. do Komisji Historycznej powołuje się Norberta Prudla
3. z Komisji ds. Emerytów i Rencistów odwołuje się Tadeusza Kosteczkę

§2

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Sekretarzowi ORL.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                    Sekretarz                                                                                   Prezes
     Okręgowej Rady Lekarskiej                                                   Okręgowej Rady Lekarskiej

              Andrzej Postek                                                                      Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2013-03-13
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2013-05-21
Ilość odsłon artykułu 5674