UCHWAŁA 419/2012 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 419/2012

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 28 listopada 2012 r.

 

w sprawie: upoważnienia Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
do złożenia wniosku o przyznanie dotacji przez Naczelną Izbę Lekarską
na organizację szkoleń


Na podstawie art. 5 pkt. 7, art. 5 pkt 23, art. 25 pkt. 4 w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 219, poz. 1708) i uchwały Okręgowej Rady Lekarskiej nr 2/2010 z dnia 13.01.2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w związku z uchwałą nr 15/08/V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 19 września 2008 r. w sprawie Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Naczelnej Izby Lekarskiej Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach postanawia:

§1

Upoważnić Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do złożenia w imieniu Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach wniosku o przyznanie dotacji przez Naczelną Izbę Lekarską na organizację następujących szkoleń:
- Konferencja „Medycyna Estetyczna”, która odbędzie się 20.04.2013
- „Bóle neuropatyczne i nocyceptywne po interwencjach stomatologicznych”, który odbędzie się 17.05.2013
- „100 pytań do ortodonty – panel dyskusyjny z udziałem eksperta”, który odbędzie się 22.03.2013
- „Codzienne wyzwania estetyczne w stomatologii”, który odbędzie się 04.2013
- „Onkologia i hematologia dziecięca w praktyce pediatrycznej – cz.I warsztaty hematologiczne”, który odbędzie się 20.02.2012
- Akademia Umiejętności Społecznych („Jak skutecznie komunikować się
z pacjentem”, „Asertywność w pracy lekarza”, „Stres i wypalenie zawodowe w pracy
lekarza”), które odbędą się od 02 do 06. 2013
- Konferencja „Śląska Wiosna Internistyczna”, która odbędzie się 16.03.2013
- Konferencja „Zgoda pacjenta”, która odbędzie się 03.2012
- „Postępowanie poekspozycyjne w przypadku ekspozycji zawodowych i nie zawodowych na krew i inne materiały biologiczne”, który odbędzie się 16.04.2013
- „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dorosłych”, który odbędzie się 04.2013
- „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dzieci”, który odbędzie się 05.2013
- Konferencja „Od zakażenia do sepsy”, która odbędzie się 03.2013
- „Praktyczne stosowanie celowanej antybiotykoterapii według nowych standardów europejskich z uwzględnieniem ogólnopolskich danych epidemiologicznych”, który odbędzie się 03-04.2013
- „Diagnostyka ultrasonograficzna jamy brzusznej w teorii i praktyce – kurs podstawowy”, który odbędzie się 03-04.2013
- „Kurs wyjazdowy Decentracja interpersonalna”, który odbędzie się 05.2013
- „Środowiskowe obciążenia chorobami”, który odbędzie się 08.04.2013
- „Stres i wypalenie zawodowe w pracy lekarza”, który odbędzie się 03.2013
- „Jak skutecznie komunikować się z pacjentem”, który odbędzie się 04.2013
- „Asertywność w pracy lekarza”, który odbędzie się 05.2013
- „Kurs z zakresu diagnostyki inwazyjnej -dla lekarzy przygotowujących się do egzaminu z kardiologii lub w trakcie specjalizacji z kardiologii przed stażem w pracowni diagnostyki inwazyjnej”, który odbędzie się 04.2013

§2

Nadzór nad niniejszą uchwałą powierza się Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

             Sekretarz                                                                                 Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                 Okręgowej Rady Lekarskiej

        Andrzej Postek                                                                    Jacek Kozakiewicz
 

 

 

Do wiadomości:
- a/a
- Główna Księgowa
- Ośrodek Kształcenia Lekarzy
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2012-11-28
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2013-01-27
Ilość odsłon artykułu 5314