UCHWAŁA Nr 456/2019 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 456/2019

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 10 lipca 2019 r.

 

w sprawie: zmiany uchwały nr 354/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zawarcia umowy na serwis systemu alarmowego

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 oraz art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 168) zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale ORL w Katowicach z dnia 11.04.2018 r. (uchwała ORL nr 27/2018), w związku z wyjaśnieniami ze strony Agencji Ochrony „Juwentus” Sp. z o.o. Sp. k., postanawia:

§1

Zmienić §1 ust. 2 uchwały nr 354/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zawarcia umowy na serwis systemu alarmowego w ten sposób, iż otrzymuje on brzmienie:
„2. Wykonanie przedmiotu umowy powierzyć „Ochrona Juwentus-Bis” Sp. z o.o. Sp. k. siedzibą w Warszawie.”.

§2

Zobowiązać Główną Księgową do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Prezydium ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

  

               Skarbnik                                                                                 Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                  Okręgowej Rady Lekarskiej

            Jan Cieślicki                                                                       Tadeusz Urban
  

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2019-07-10
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2019-10-12
Ilość odsłon artykułu 319