UCHWAŁA Nr 157/2018 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 157/2018

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 28 lutego 2018 r.

 

w sprawie: realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego


Na podstawie art. 5 pkt. 7, art. 25 pkt. 4 w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. 2018r. poz. 168), w związku z art. 19 ust.
3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U.
z 2017 r. poz. 125) i §5 uchwały nr 40/2008 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie udziału ŚIL w organizacji szkoleń podyplomowych dla lekarzy, mając na uwadze pozytywną opinię Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego co do realizacji szkolenia, oraz zgodnie z upoważnieniem ORL
w Katowicach z dnia 8.01.2014 r. (uchwała ORL nr 5/2014), Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach postanawia:

§1
Wyrazić zgodę na realizację przez Śląską Izbę Lekarska szkolenia o tematyce:
1. „I Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Logopedów i Fizjoterapeutów”, który odbędzie się 16.03.2018r.
2. „Aktualne wskazania i postępowanie w wybranych procedurach kardiologii interwencyjnej – eliminacja uszka lewego przedsionka i redukcja niedomykalności mitralnej”, który odbędzie się 12.03.2018r.
3. „Terapia cykliczna w chorobie uchyłkowej i rola błonnika rozpuszczalnego”, „Co nowego w terapii przeciwkrzepliwej”, który odbędzie się 21.03.2018r.
4. „Przewlekłe zapalenie zatok przynosowych – wskazania do chirurgii endoskopowej”, „Wewnątrzczaszkowe powikłanie operacji endoskopowej zatok – opis przypadku”, „Mnogie nowotwory neurogenne przestrzeni przygardłowej – opis przypadku”, który odbędzie się 22.03.2018r.
- ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego

§2
Wystąpić do Naczelnej Rady Lekarskiej z wnioskiem o potwierdzenie spełnienia warunków realizacji szkolenia.

§3
Realizację uchwały powierzyć Ośrodkowi Kształcenia Lekarzy Pro Medico.

§4
Nadzór nad realizacją uchwały powierzyć Kol. Halinie Borgiel-Marek.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

              Sekretarz                                                                                Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                               Okręgowej Rady Lekarskiej

           Krystian Frey                                                                   Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2018-02-28
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-05-22
Ilość odsłon artykułu 1118