UCHWAŁA Nr 16/2018 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 16/2018

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 3 stycznia 2018 r.

 

w sprawie: realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego


Na podstawie art. 5 pkt. 7, art. 25 pkt. 4 w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2016r. poz. 522), w związku z art. 19 ust.
3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U.
z 2017 r. poz. 125) i §5 uchwały nr 40/2008 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie udziału ŚIL w organizacji szkoleń podyplomowych dla lekarzy, mając na uwadze pozytywną opinię Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego co do realizacji szkolenia, oraz zgodnie z upoważnieniem ORL
w Katowicach z dnia 8.01.2014 r. (uchwała ORL nr 5/2014), Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach postanawia:

§1
Wyrazić zgodę na realizację przez Śląską Izbę Lekarska szkolenia o tematyce:
1. „Neurofizjologia – ciekawe przypadki kliniczne. Trening neurofeedback.”, który odbędzie się 27.01.2018 r.
2. „Intensywna terapia – rozwój i perspektywy”, który odbędzie się 15.01.2018
- ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego
3. „Szkolenie podstawowe dla kandydatów na biegłych sądowych i biegłych sądowych”, które odbędzie się 23.02-16.03.2018r. – ze środków Zespołu ds. orzekania i opiniowania sądowo-lekarskiego w sprawach cywilnych oraz pracy i ubezpieczeń społecznych

§2
Wystąpić do Naczelnej Rady Lekarskiej z wnioskiem o potwierdzenie spełnienia warunków realizacji szkolenia.

§3
Realizację uchwały powierzyć Ośrodkowi Kształcenia Lekarzy Pro Medico.

§4
Nadzór nad realizacją uchwały powierzyć Kol. Halinie Borgiel-Marek.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

              Sekretarz                                                                                   Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                  Okręgowej Rady Lekarskiej

          Krystian Frey                                                                      Jacek Kozakiewicz
 


 

Podmiot udostępniający informację Śląska Izba Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2018-01-03
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-05-18
Ilość odsłon artykułu 1013