OBWIESZCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO OKW O WYNIKACH WYBORÓW NA KZL Z DNIA 07.12.2013

OBWIESZCZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI WYBORCZEJ
XXXIII OKRĘGOWEGO SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO
ZJAZDU LEKARZY W KATOWICACH
z dnia 7 grudnia 2013 r.

o wynikach wyborów delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy

Na podstawie art. 24 pkt 7 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1708), §30 Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych stanowiącego załącznik do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r., §1 uchwały Nr 1/2013 XXXIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy w Katowicach z dnia 7 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu obrad XXXIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy oraz protokołu komisji skrutacyjnej, obwieszcza się co następuje:
§1
W wyniku przeprowadzonych wyborów delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy, na podstawie protokołu Zgromadzenia Wyborczego XXXIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy w Katowicach, ogłasza się, że:
Delegatami na Krajowy Zjazd Lekarzy na okres kadencji 2013-2017 zostali wybrani:
1. lek. dent. Borgiel-Marek Halina
2. lek. Borysławski Stanisław
3. lek. Cieślicki Jan
4. lek. Dziedzic Mieczysław
5. lek. Finik Maciej
6. lek. Frey Krystian
7. lek. Gawron Jacek
8. lek. Góral Grzegorz
9. lek. Gruenpeter Anna
10. lek. Gruenpeter Paweł
11. lek. dent. Gucze Paweł
12. lek. Hamankiewicz Maciej
13. lek. dent. Jurczak Adam
14. lek. dent. Kiełkowski Rafał
15. lek. Kocot Jacek
16. lek. Kopocz Stefan
17. lek. Korniak Danuta
18. lek. Kozakiewicz Jacek
19. lek. Kurek Józef
20. lek. Majewski Włodzimierz
21. lek. Marquardt Wojciech
22. lek. Mendel Żywisław
23. lek. Milejski Janusz
24. lek. Niwiński Maciej
25. lek. Pabis Jerzy
26. lek. dent. Paszek Ewa
27. lek. Postek Andrzej
28. lek. Potempa Marek
29. lek. dent. Prudel Norbert
30. lek. Rdes Jerzy
31. lek. Romańczyk Tomasz
32. lek. dent. Sommerlik-Biernat Aleksandra
33. lek. Sosada Krystyn
34. lek. dent. Stępnik-Mardzyńska Alina
35. lek. Swoboda Kazimierz
36. lek. Szozda Ryszard
37. lek. Tiszler Adam
38. lek. Urban Tadeusz
39. lek. Wawrzynek Zygfryd
40. lek. Zimoń Urszula
41. lek. Ziora Katarzyna

 

 
Przewodniczący Zjazdu                                                                          Przewodniczący Komisji Wyborczej

    Rafał Kiełkowski                                                                                         Stanisław Borysławski


Katowice, dnia 7 grudnia 2013r.
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowy Zjazd Lekarski
Autor/Data powstania Stanisław Borysławski 2013-12-07
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2013-12-09
Ilość odsłon artykułu 4895