UCHWAŁA Nr 19/2013 ORL

UCHWAŁA Nr 19/2013

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 22 maja 2013 r.

 

w sprawie: utworzenia Koła Samorządu Lekarzy na terenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z siedzibą w Zabrzu

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na wniosek lekarzy wykonujących zawód na terenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z siedzibą w Zabrzu, na podstawie §10 pkt. 1 Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach stanowiącego załącznik do Uchwały nr 13/2010 XXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy z dnia 27 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, uchwała co następuje:

§1
1. Tworzy się Koło Samorządu Lekarzy na terenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z siedzibą w Zabrzu.
2. Zobowiązuje się lekarzy wykonujących zawód w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z siedzibą w Zabrzu do dokonania ze swego grona wyboru Zarządu Koła, w tym przewodniczącego i sekretarza, w terminie 14 dni od otrzymania niniejszej uchwały.
3. Zobowiązuje się nowo wybrany Zarząd Koła do przedstawienia swego składu Okręgowej Radzie Lekarskiej w Katowicach, która udzieli mu pełnomocnictwa do działania.

§2
Do realizacji uchwały zobowiązuje się wnioskodawców utworzenia Koła Samorządu Lekarzy.

§3
Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Sekretarzowi ORL w Katowicach.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


              Sekretarz                                                                         Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                         Okręgowej Rady Lekarskiej

         Andrzej Postek                                                           Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2013-05-22
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2013-07-13
Ilość odsłon artykułu 5942