UCHWAŁA Nr 193/2019 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 193/2019

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 20 marca 2019 r.

 

w sprawie: realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego


Na podstawie art. 5 pkt. 7, art. 25 pkt. 4 w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. 2018r. poz. 168), w związku z art. 19 ust.
3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U.
z 2018 r. poz. 617) i §5 uchwały nr 40/2008 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie udziału ŚIL w organizacji szkoleń podyplomowych dla lekarzy, mając na uwadze pozytywną opinię Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego co do realizacji szkolenia, oraz zgodnie z upoważnieniem ORL
w Katowicach z dnia 11.04.2018 r. (uchwała ORL nr 27/2018), Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach postanawia:

§1

Wyrazić zgodę na realizację przez Śląską Izbę Lekarska szkolenia o tematyce:

1. „Nowoczesny gabinet stomatologiczny”, które odbędzie się 7.04.2019r.
2. „Jak skutecznie komunikować się z pacjentem”, które odbędzie się 8.04.2019r.
3. „Niewydolność serca jako schorzenie interdyscyplinarne”, które odbędzie się
9.04.2019r.
4. „Stres i wypalenie zawodowe w pracy lekarza”, które odbędzie się 15.04.2019r.
5. „Różne oblicza depresji w pracy lekarza”, które odbędzie się 18.04.2019r.
6. „Asertywność w pracy lekarza”, które odbędzie się 13.05.2019r.
7. „Rozmowa z pacjentem terminalnym”, które odbędzie się 14.05.2019r.
8. „Jak uwolnić się od nieustannej walki z lękiem i niepokojem? Zarządzanie emocjami
w pracy lekarza i lekarza dentysty.”, które odbędzie się 7.05.2019r.
9. „Uważność – trening redukcji stresu metodą mindfulness”, które odbędzie się
10.06.2019r.
- ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego
10. „Inspektor ochrony radiologicznej typu R i S”, które odbędzie się 31.05-2.06.2019r.
11. „Ochrona radiologiczna pacjenta”, które odbędzie się 2.06.2019r.
- ze środków Komisji Stomatologicznej

§2

Wystąpić do Naczelnej Rady Lekarskiej z wnioskiem o potwierdzenie spełnienia warunków realizacji szkolenia.

§3

Realizację uchwały powierzyć Ośrodkowi Kształcenia Lekarzy Pro Medico.

§4

Nadzór nad realizacją uchwały powierzyć Kol. Halinie Borgiel-Marek.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

                 Sekretarz                                                                                Prezes
   Okręgowej Rady Lekarskiej                                                Okręgowej Rady Lekarskiej

             Krystian Frey                                                                      Tadeusz Urban
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2019-03-20
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2019-06-02
Ilość odsłon artykułu 472