UCHWAŁA Nr 1/2011 ORL

UCHWAŁA Nr 1/2011

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 26 stycznia 2011 r.

 

w sprawie: zwołania XXX Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach.

 


Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U.
2009 r., nr 219, poz. 1708) Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach postanawia:

§1

Zwołać XXX Okręgowy Zjazd Lekarzy w Katowicach na dzień 2 kwietnia 2011 r.

§2

Do realizacji uchwały zobowiązuje się Sekretarza ORL oraz Dyrektora Biura ŚIL.

§3

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Prezesowi ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Sekretarz                                                                       Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                      Okręgowej Rady Lekarskiej

Andrzej Postek                                                           Jacek Kozakiewicz

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2011-01-26
Wprowadził/Data wprowadzenia Rafał Kiełkowski 2011-09-09
Ilość odsłon artykułu 7311