UCHWAŁA Nr 57/2015 ORL

 UCHWAŁA Nr 57/2015

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 18 listopada 2015 r.

 

w sprawie: zmiany uchwały ORL nr 81/2014 z dnia 17.12.2014 r. w sprawie terminów
posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w 2015 roku

 


Na podstawie §5 ust. 1 regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 12/2014 XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy z dnia 5 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach,
z związku z kolizją terminów związaną z odsłonięciem tablicy pamiątkowej przy KWK Wujek w dniu 16 grudnia 2015r., Okręgowa Rada Lekarska postanawia:

§1

W §1 uchwały nr 81/2014 z dnia 17.12.2014 r. w sprawie terminów posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w 2015 roku zmienić z „16 grudnia” na „9 grudnia”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

             Sekretarz                                                                                           Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                              Okręgowej Rady Lekarskiej

         Krystian Frey                                                                               Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2015-11-18
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2016-02-24
Ilość odsłon artykułu 3341