UCHWAŁA Nr 285/2015 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 285/2015

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 25 listopada 2015 r.

 

w sprawie: upoważnienia Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do złożenia rozliczenia kosztów dotacji przyznanej przez Naczelną Izbę Lekarską na szkolenie zawodowe

 

W związku z uchwałą Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 20.05.2015r. oraz 28.01.2015r., dotyczącą rozliczenia kosztów dotacji na szkolenie zawodowe przyznanej uchwałą Nr 98/15/P-VII Prezydium NRL z dnia 26.06.2015r., Prezydium ORL w Katowicach postanawia:

§1

Upoważnić Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do złożenia w imieniu Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach rozliczenia kosztów dotacji na szkolenie zawodowe przyznanej uchwałą Nr 98/15/P-VII Prezydium NRL z dnia 26.06.2015r.

§2

Nadzór nad niniejszą uchwałą powierza się Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

                 Sekretarz                                                                           Prezes
  Okręgowej Rady Lekarskiej                                          Okręgowej Rady Lekarskiej


              Krystian Frey                                                             Jacek Kozakiewicz


 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2015-11-25
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2016-03-05
Ilość odsłon artykułu 2729