UCHWAŁA Nr 286/2012 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 286/2012
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 1 sierpnia 2012 r.

 

w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na zakup portfeli

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23 w związku z art. 25 pkt. 4 i w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219 poz. 1708), w związku z upoważnieniem zawartym w uchwale ORL w Katowicach z dnia 13.01.2010 r. (uchwała ORL nr 2/2010) postanawia:

§1

Ze środków budżetowych przeznaczyć kwotę w wysokości 16.000 zł brutto (słownie: szesnaście tysięcy złotych 00/100) na zakup 100 sztuk portfeli ze skóry z logo Śląskiej Izby Lekarskiej.

§2

Zobowiązać Głównego Księgowego do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

               Sekretarz                                                                               Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                              Okręgowej Rady Lekarskiej

         Andrzej Postek                                                                Jacek Kozakiewicz

 

 

 

 

 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2012-08-01
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2012-09-23
Ilość odsłon artykułu 5710