UCHWAŁA Nr 11/2013 ORL

UCHWAŁA Nr 11/2013
Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 13 marca 2013 r.

 

w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach na rok 2013

 

Działając na podstawie art. 5 pkt. 23 w zw. z art. 25 pkt 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. 2009 r., nr 219, poz. 1708) oraz na podstawie §6 Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej stanowiącego załącznik do uchwały nr 13/2010 XXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach z dnia 27 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach postanawia:

§1

Przyjąć projekt budżetu Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach na rok 2013, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały celem przedstawienia go Okręgowemu Zjazdowi Lekarzy do uchwalenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                     Sekretarz                                                                                   Prezes
     Okręgowej Rady Lekarskiej                                                   Okręgowej Rady Lekarskiej

              Andrzej Postek                                                                      Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2013-03-13
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2013-05-21
Ilość odsłon artykułu 5847