UCHWAŁA Nr 68/2016 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 68/2016

 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 2 marca 2016 r.

 

w sprawie: zmiany uchwały nr 178/2015 z dnia 29.07.2015r. w sprawie dofinansowania
wydania książki zmienionej uchwałą nr 287/2015 z dnia 25.11.2015 r.

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23
w związku z art. 25 pkt. 4 i w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219 poz. 1708) oraz zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 8.01.2014 r. (uchwała ORL nr 5/2014), postanawia:

§1

Zmienić §1 uchwały nr 178/2015 Prezydium ORL z dnia 29.07.2015r. w sprawie dofinansowania wydania książki, zmienionej uchwałą nr 287/2015 z dnia 25.11.2015r.
w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:

„Dofinansować kwotą w wysokości 7.428 (słownie: siedem tysięcy czterysta dwadzieścia osiem złotych 00/100) – ze środków budżetowych – wydanie książki „Tadeusz Ceypek (1904-1990). Portret z okruchów wspomnień”.”

§2

Zobowiązać Głównego Księgowego do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

             Skarbnik                                                                            Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                Okręgowej Rady Lekarskiej

          Jerzy Rdes                                                                    Jacek Kozakiewicz
  

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2016-03-02
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2016-05-08
Ilość odsłon artykułu 2526