UCHWAŁA Nr 285/2018 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 285/2018

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 18 kwietnia 2018 r.

 

w sprawie: udziału delegacji ŚIL w uroczystości obchodów Dni Kultury Polskiej

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23
w związku z art. 25 pkt. 4 i art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2016r., poz. 522 z późn. zm.) oraz zgodnie z upoważnieniem ORL
w Katowicach z dnia 11.04.2018 r. (uchwała ORL nr 27/2018), postanawia:

§1

1. Wyrazić zgodę na udział delegacji ŚIL w uroczystości obchodów Dni Kultury Polskiej wraz z Jubileuszem X-lecia Towarzystwa Pomocy Polakom „Wielkie Serce”, która odbędzie się w Nowym Rozdole (Ukraina). Program uroczystości stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Ustalić skład delegacji, o której mowa w §1 ust. 1: Tadeusz Urban, Jacek Kozakiewicz, Renata Wrońska, Joanna Andrzejewska.
3. Pokryć koszty delegacji tj. przelotu oraz zakwaterowanie.

§2

Zobowiązać Głównego Księgowego do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

                 Skarbnik                                                                         Prezes

   Okręgowej Rady Lekarskiej                                        Okręgowej Rady Lekarskiej

             Jan Cieślicki                                                                 Tadeusz Urban
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2018-04-18
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-06-17
Ilość odsłon artykułu 936