UCHWAŁA Nr 34/2015 ORL

UCHWAŁA NR 34/2015

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 24 czerwca 2015 r.

 

w sprawie: utworzenia Lekarskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Śląskiej Izbie Lekarskiej


Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 13 i 19 w zw. z art. 25 pkt 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 651), mając na względzie stworzenie optymalnych warunków dla aktywności pozazawodowej lekarzy i lekarzy dentystów, zwłaszcza seniorów Śląskiej Izby Lekarskiej, postanawia co następuje:

§1
Powołuje się Lekarski Uniwersytet Trzeciego Wieku, zwany dalej Uniwersytetem.

§2
W ramach Uniwersytetu prowadzone będą wykłady, kursy, szkolenia, seminaria, spotkania z ciekawymi postaciami, sekcje i koła zainteresowań, warsztaty artystyczne, zajęcia ruchowe oraz rekreacyjne, imprezy kulturalne, turystyczne, okolicznościowe a także realizowane inne cele proponowane m.in. przez Komisję ds. Emerytów i Rencistów oraz Komisję Kultury ORL.

§3
Działalność Uniwersytetu finansowana będzie ze środków Śląskiej Izby Lekarskiej.

§4
Do realizacji uchwały zobowiązuje się Dyrektora Biura ŚIL.

§5
Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Prezydium ORL, upoważniając je do opracowania szczegółowych ram organizacyjnych.

§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

                Sekretarz                                                                            Prezes
 Okręgowej Rady Lekarskiej                                           Okręgowej Rady Lekarskiej

            Krystian Frey                                                               Jacek Kozakiewicz

 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2015-06-24
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2015-08-15
Ilość odsłon artykułu 3584