UCHWAŁA Nr 2/2014 ORL

UCHWAŁA Nr 2/2014
Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 8 stycznia 2014 r.

 

w sprawie: składu personalnego Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

 

Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2009 r. Nr 219, poz.1708) oraz §11 ust. 4 Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych stanowiącego załącznik do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29.01.2010 r., Okręgowa Rada Lekarska uchwala co następuje:

§1
Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach w głosowaniu tajnym dokonała wyboru Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, którego skład poza osobą Prezesa wybranego przez XXXIII Okręgowy Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy w Katowicach, jest następujący:

Wiceprezesi: - Maciej Hamankiewicz
- Rafał Kiełkowski

Sekretarz: - Krystian Frey

Z-ca Sekretarza: - Danuta Korniak

Skarbnik: - Jerzy Rdes

Członkowie: - Halina Borgiel-Marek
- Jan Cieślicki
- Janusz Heyda
- Grzegorz Góral
- Wojciech Marquardt
- Janusz Milejski
- Andrzej Postek
- Krystyn Sosada

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

               Sekretarz                                                                                           Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                           Okręgowej Rady Lekarskiej

           Krystian Frey                                                                            Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2014-01-08
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2014-04-04
Ilość odsłon artykułu 4980