UCHWAŁA Nr 232/2012 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 232/2012

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 13 czerwca 2012 r.

 

w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na zakup sprzętu.

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23
w związku z art. 25 pkt. 4 i w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219 poz. 1708) oraz zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 13.01.2010 r. (uchwała ORL nr 2/2010), postanawia:

§1

Przeznaczyć kwotę w wysokości 5000 zł netto (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) –
ze środków budżetowych - na zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb biura.

§2

Zobowiązać Głównego Księgowego do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

               Sekretarz                                                                Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                 Okręgowej Rady Lekarskiej

         Andrzej Postek                                                   Jacek Kozakiewicz

 

 

 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2012-06-13
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2012-07-23
Ilość odsłon artykułu 5976