UCHWAŁA Nr 235/2017 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 235/2017

 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 9 sierpnia 2017 r.

 

w sprawie: przekazania środków finansowych na wymianę sprężarki systemu wentylacji
sali audytoryjnej


Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 13 i 23 w związku z art. 25 pkt. 4 i art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2016r. poz. 522 ze zm.), zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 8.01.2014 r. (uchwała ORL nr 5/2014), postanawia:

§1

1. Wyrazić zgodę na wydatkowanie kwoty w wysokości 19.587 zł brutto na wymianę sprężarki oraz uruchomienie i regulację układu chłodzącego w sali audytoryjnej w obiekcie Dom Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49a.
2. Wykonanie usługi powierzyć Zbigniewowi Janikowi prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą Janik Zbigniew „Klima Serwis Katowice” z siedzibą w Chorzowie.
§2

Zobowiązać Głównego Księgowego do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

                Skarbnik                                                              Prezes
 Okręgowej Rady Lekarskiej                              Okręgowej Rady Lekarskiej

             Jerzy Rdes                                                    Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2017-08-09
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2017-10-28
Ilość odsłon artykułu 1554