UCHWAŁA Nr 1198/2018 Prezydium ORL

  UCHWAŁA Nr 1198/2018

 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 22 sierpnia 2018 r.

 

w sprawie: organizacji spotkania


Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 13 i 23 w związku z art. 25 pkt. 4 i art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018r. poz. 168 ), zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 11.04.2018 r. (uchwała ORL nr 27/2018), postanawia:

§1

1. Wyrazić zgodę na organizację spotkania członków ORL, OROZ wraz z jego zastępcami, członków OSL oraz Komisji ds. Etyki Lekarskiej – ze środków budżetowych poszczególnych organów i komisji - w terminie 12-14 października 2018 r., które odbędzie się w Wiśle.
2. Koszt w/w spotkania nie może przekroczyć kwoty 114.000 zł brutto.

§2

Zobowiązać Główną Księgową do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Prezydium ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                 Skarbnik                                                                       Prezes
  Okręgowej Rady Lekarskiej                                        Okręgowej Rady Lekarskiej

              Jan Cieślicki                                                              Tadeusz Urban

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2018-08-22
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-10-28
Ilość odsłon artykułu 755