UCHWAŁA Nr 106/2012 Prezydium ORL

UCHWAŁA  Nr 106/2012

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 14 marca 2012 r.

 

w sprawie: wyboru przedstawicieli ORL do komisji konkursowej w konkursie
na stanowisko ordynatora.                             


W odpowiedzi na pismo Dyrektora Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu z dnia 15.02.2012 r., Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 9, art. 25 pkt. 4 w związku art.26 ust. 3 ustawy o izbach lekarskich z dnia 2.12.2009 r. (Dz.U. Nr 219 poz. 1708), oraz §9 pkt. 2  lit. c i f), zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 13.01.2010 r. (Uchwała ORL w Katowicach Nr 2/2010) - postanawia:

§1

Wybrać przedstawicieli ORL do komisji konkursowej w konkursie na stanowisko ordynatora:

Oddziału Niemowlęcego i Patologii Noworodka – Centrum Pediatrii Sosnowiec
- Kol. Marek Olma   
- Kol. Katarzyna Ziora  
- Kol. Jarosław Groszko (ordynator) 

§2

Zobowiązuje się przewodniczącego komisji ds. konkursów ŚIL Katowice,
do powiadomienia zainteresowanego o powyższej decyzji.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz                                                                               Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                 Okręgowej Rady Lekarskiej

   Andrzej Postek                                                                 Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2012-03-14
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2012-05-29
Ostatnia zmiana/ data zmiany Tomasz Gawlik 2012-05-30
Ilość odsłon artykułu 7293