UCHWAŁA Nr 20/2018 ORL

 UCHWAŁA Nr 20/2018

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 11 kwietnia 2018 r.

 

w sprawie: wyboru przewodniczących i składów osobowych stałych komisji problemowych i zespołów Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach


Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, działając na podstawie §19 ust. 3 Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach stanowiącego załącznik do uchwały nr 12/2014 XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach z dnia 5 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, uchwala co następuje:

§1

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach powołuje następujące osoby na stanowisko przewodniczącego stałych komisji problemowych i zespołów Rady oraz ich składy osobowe:

1) Komisja ds. Rejestrów Lekarzy, Prawa Wykonywania Zawodu, Lekarzy Cudzoziemców i Współpracy z Zagranicą
Przewodniczący: Janusz Milejski
Danuta Koturbasz, Krzysztof Szczechowski, Aleksandra Sommerlik-Biernat,
Alina Stępnik-Mardzyńska, Wojciech Marquardt

2) Komisja ds. Etyki Lekarskiej
Przewodniczący: Jarosław Markowski
Monika Bajor, Marcin Mazur, Dariusz Konieczny, Henryk Frelich, Krzysztof Nitecki,
Jacek Kocot, Krzysztof Siemianowicz, Elżbieta Smętek, Alina Stępnik-Mardzyńska,
Justyna Krawczyk, Andrzej Postek, Andrzej Muras, Anna Nasiek-Palka,
Joanna Bon-Bałazińska, Alina Gutry, Gabriela Muś, Urszula Zimoń,
Wanda Wenglarzy-Kowalczyk, Ewa Paszek, Krzysztof Szczechowski, Jacek Gawron,
Barbara Kopczyńska, Stanisław Wencelis, Małgorzata Dosiak, Beata Gola-Wałek,
Beata Wrocławska, Agnieszka Pawlik, Aleksandra Sommerlik-Biernat

3) Komisja Finansowa
Przewodniczący: Jerzy Rdes
Leszek Jagodziński, Dariusz Gustowski, Krzysztof Sroka, Alina Stępnik-Mardzyńska, Aleksandra Sommerlik-Biernat, Ewa Paszek, Mieczysław Piechota, Norbert Prudel, Michał Zyska, Wojciech Marquardt, Maciej Hamankiewicz

4) Komisja ds. Informacji, BIP i Strony Internetowej
Przewodniczący: Rafał Kiełkowski
Alina Stępnik-Mardzyńska, Aleksandra Sommerlik-Biernat, Janusz Michalak,
Andrzej Postek, Żywisław Mendel, Stefan Madej, Przemysław Rosak, Oskar Bożek


5) Komisja ds. Konkursów
Przewodniczący: Jacek Kozakiewicz
Stanisław Borysławski, Jacek Gawron, Małgorzata Dosiak, Jacek Kocot, Krystian Frey,
Jerzy Rdes, Marek Potempa, Jan Pruszowski, Krzysztof Szczechowski, Zygmunt Szwed

6) Komisja ds. Kształcenia Podyplomowego
Przewodniczący: Halina Borgiel-Marek
Anna Pikiewicz-Koch, Iwona Rogala-Poborska, Jan Miczek, Iwona Kielan-Postek, Krystyna Kubicka, Beata Gola-Wałek, Jacek Kocot, Agnieszka Jędzura, Marek Potempa, Tadeusz Morawiec, Rafał Rój, Zbigniew Bizoń, Alina Stępnik-Mardzyńska,
Wanda Molenda, Małgorzata Błaszczyńska, Tomasz Romańczyk, Adam Błażelonis, Krzysztof Siemianowicz, Ewa Paszek, Krzysztof Szczechowski, Jacek Gawron,
Joanna Staśko-Ortoli, Andrzej Siudyka, Aleksandra Sommerlik-Biernat, Adam Dyrda, Janusz Michalak, Katarzyna Michalska-Małecka,

7) Komisja Legislacyjna, Przekształceń, Pracy i Płacy oraz Kontaktów ze Związkami Zawodowymi
Przewodniczący: Mieczysław Dziedzic
Gabriela Muś, Iwona Kielan-Postek, Adam Błażelonis

8) Komisja ds. Kontaktów z NFZ
Przewodniczący: Leszek Jagodziński
Adam Błażelonis, Beata Poprawa, Adam Tiszler, Dariusz Gustowski, Andrzej Siudyka,
Tadeusz Morawiec, Alina Stępnik-Mardzyńska, Aleksandra Sommerlik-Biernat,
Piotr Ziętek, Zbigniew Bizoń, Olgierd Wieczorek, Justyna Krawczyk, Agnieszka Jędzura,
Katarzyna Bąk-Drabik, Grzegorz Grudnik, Jan Pruszowski,
Katarzyna Michalska-Małecka

9) Komisja Zdrowia Publicznego oraz Kontaktów z Przedstawicielami Parlamentu i Samorządu
Przewodniczący: Jacek Kozakiewicz
Marek Potempa, Alina Stępnik-Mardzyńska, Aleksandra Sommerlik-Biernat,
Terasa Bilewicz-Wyrozumska, Andrzej Siudyka, Jerzy Pabis, Leszek Jagodziński,
Adam Błażelonis, Justyna Krawczyk

10) Komisja Prywatnych Praktyk
Przewodniczący: Rafał Kiełkowski
Urszula Zimoń, Małgorzata Dosiak, Przemysław Rosak, Iwona Kielan-Postek,
Grzegorz Grudnik, Jadwiga Poznańska-Ugarenko, Zygmunt Szwed, Aleksandra
Sommerlik-Biernat

11) Komisja Socjalno-Bytowa
Przewodniczący: Krystian Frey
Katarzyna Bąk-Drabik, Janina Bić-Szudak, Halina Hiltawska, Wacław Kozioł,
Rafał Leszczyński, Elżbieta Smętek, Anna Stańczyk-Franiel, Barbara Tabin,
Anna Wojciechowska-Wieja, Alina Gutry, Zofia Kośnic, Elżbieta Mierzwa, Jadwiga Poznańska-Ugarenko, Weronika Siwiec

12) Komisja Stomatologiczna
Przewodniczący: Rafał Kiełkowski
Alina Stępnik-Mardzyńska, Aleksandra Sommerlik-Biernat, Piotr Ziętek, Henryk Frelich,
Halina Borgiel-Marek, Joanna Brawańska-Gołuch, Tadeusz Morawiec, Paweł Gucze,
Rafał Rój, Przemysław Rosak, Zbigniew Bizoń, Krzysztof Sroka, Dariusz Skaba,
Wiesława Dulęba, Agnieszka Pawlik, Maria Hoinkis, Adam Jurczak, Olgierd Wieczorek,
Ewa Paszek, Norbert Prudel, Anna Stańczyk-Franiel, Mariusz Karski, Urszula Charciarek

13) Komisja Sportu i Rekreacji
Przewodniczący: Stefan Madej
Jerzy Pabis, Cezary Kuboszek, Artur Borowicz, Janusz Michalak, Zbigniew Stefański,
Przemysław Rosak, Justyna Kowalczyk, Mariusz Smolik, Krzysztof Sroka, Ewa Paszek,
Paweł Jasiński, Damian Kawecki

14) Komisja ds. Kultury
Przewodniczący: Grzegorz Góral
Danuta Koturbasz, Rafał Sołtysek, Adam Błeżelonis, Alina Gutry, Ewa Paszek,
Bogumiła Żołędziowska-Galas, Krzysztof Szczechowski, Alicja Wrzoł,
Przemysław Rosak, Jacek Kocot, Norbert Prudel, Jacek Kołacz, Jan Kłopotowski,
Stanisław Mysiak, Alina Stępnik-Mardzyńska

15) Komisja ds. Emerytów i Rencistów
Przewodniczący: Jacek Kocot
Barbara Goering-Pierożek, Janina Bić-Szudak, Zofia Kośnic, Alina Gutry,
Jadwiga Poznańska-Ugarenko, Danuta Koturbasz, Weronika Siwiec, Elżbieta Mierzwa,
Anna Wojciechowska-Wieja, Maria Nobis, Jacek Wróbel

16) Komisja ds. Młodych Lekarzy
Przewodniczący: Krzysztof Musialik
Rafał Sołtysek, Paweł Jasiński, Oskar Bożek, Jan Siwiec, Adam Błażelonis,
Krystyna Kubicka, Gniewko Więckiewicz, Tomasz Kirmes, Anna Markowicz,
Katarzyna Śmiłowska, Estera Dobrzyńska, Rafał Kiełkowski, Michał Kosowski,
Bartłomiej Wróbel, Michał Dyrda, Jan Urban, Mateusz Plizga

17) Komisja Organizacyjna
Przewodniczący: Danuta Korniak
Rafał Kiełkowski, Jerzy Rdes, Aleksandra Sommerlik-Biernat

18) Komisja Historyczna
Przewodniczący: Stanisław Mysiak
Ewa Paszek, Norbert Prudel, Zygmunt Szwed, Anna Wojciechowska-Wieja,
Krzysztof Siemianowicz, Dariusz Skaba, Wojciech Marquardt

19) Zespół ds. orzekania i opiniowania sądowo-lekarskiego w sprawach cywilnych oraz pracy i ubezpieczeń społecznych
Przewodniczący: Ryszard Szozda
Jolanta Rynowska-Wiśniewska, Teresa Bieńko, Agnieszka Pawlik, Andrzej Postek,
Andrzej Sielańczyk, Gabriela Muś, Jarosław Markowski, Ewa Paszek, Jacek Kocot,
Krzysztof Szczechowski, Małgorzata Dosiak, Jacek Gawron, Grzegorz Grudnik,
Jan Pruszowski, Urszula Urbanowicz

20) Zespół ds. opiniowania sądowo-lekarskiego w sprawach odpowiedzialności zawodowej i karnych
Przewodniczący: Jacek Gawron

 

§2

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Sekretarzowi Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 


              Sekretarz                                                                      Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                    Okręgowej Rady Lekarskiej

           Krystian Frey                                                           Tadeusz Urban
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2018-04-11
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-05-01
Ilość odsłon artykułu 1279