STANOWISKO Prezydium ORL w sprawie: poparcia apelu Nr 1/2017/VII Prezydium ORL w Szczecinie z dnia 26.04.2017r.

 S T A N O W I S K O

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 17 maja 2017 r.

 

w sprawie: poparcia apelu Nr 1/2017/VII Prezydium ORL w Szczecinie
z dnia 26.04.2017r.

 


Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach popiera apel Nr 1/2017/VII Prezydium ORL w Szczecinie z dnia 26.04.2017r. do Ministra Zdrowia o podjęcie pilnych prac legislacyjnych mających na celu zmianę ostatecznego terminu zgłoszenia do LEK i LDEK w roku 2017.
Zmiana terminu zgłoszenia udziału w LEK i LDEK z 15 lipca na 30 czerwca, znacznie utrudni zainteresowanym wykonanie niezbędnych czynności i skompletowanie potrzebnych dokumentów co skutkować może niemożnością przystąpienia do w/w egzaminów w sesji jesiennej 2017 roku.


 

                Sekretarz                                                                    Prezes
   Okręgowej Rady Lekarskiej                                         Okręgowej Rady Lekarskiej

            Krystian Frey                                                            Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2017-05-17
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2017-06-25
Ilość odsłon artykułu 2384