UCHWAŁA Nr 19/2018 ORL

 UCHWAŁA Nr 19/2018

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 11 kwietnia 2018 r.

 

w sprawie: powołania stałych komisji problemowych i zespołów Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

 

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, działając na podstawie §19 ust. 1 Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach stanowiącego załącznik do uchwały nr 12/2014 XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach z dnia 5 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, uchwala co następuje:

§1

Powołuje się następujące stałe komisje problemowe i zespoły Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach:

1. Komisja ds. Rejestrów Lekarzy, Prawa Wykonywania Zawodu, Lekarzy Cudzoziemców i Współpracy z Zagranicą
2. Komisja ds. Etyki Lekarskiej
3. Komisja Finansowa
4. Komisja ds. Informacji, BIP i Strony Internetowej
5. Komisja ds. Konkursów
6. Komisja ds. Kształcenia Podyplomowego
7. Komisja Zdrowia Publicznego oraz Kontaktów z Przedstawicielami Parlamentu i Samorządu
8. Komisja Legislacyjna, Przekształceń, Pracy i Płacy oraz Kontaktów ze Związkami Zawodowymi
9. Komisja ds. Kontaktów z NFZ
10. Komisja Prywatnych Praktyk
11. Komisja Socjalno-Bytowa
12. Komisja Stomatologiczna
13. Komisja Sportu i Rekreacji
14. Komisja ds. Kultury
15. Komisja ds. Emerytów i Rencistów
16. Komisja ds. Młodych Lekarzy
17. Komisja Historyczna
18. Komisja Organizacyjna
19. Zespół ds. orzekania i opiniowania sądowo-lekarskiego w sprawach cywilnych oraz pracy i ubezpieczeń społecznych
20. Zespół ds. opiniowania sądowo-lekarskiego w sprawach odpowiedzialności zawodowej i karnych
§2

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Sekretarzowi Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 


              Sekretarz                                                                      Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                    Okręgowej Rady Lekarskiej

           Krystian Frey                                                           Tadeusz Urban
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2018-04-11
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-05-01
Ilość odsłon artykułu 1136