UCHWAŁA Nr 68/2018 ORL

 UCHWAŁA Nr 68/2018

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 12 września 2018 r.

 

w sprawie: wskazania kandydata na członka komisji Naczelnej Rady Lekarskiej

 

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach na podstawie §3 oraz §6 ust 3 Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach stanowiącego załącznik do uchwały nr 12/2014 XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy z dnia 5 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w związku z §2 ust. 2 zasad i trybu powoływania komisji i zespołów NRL oraz regulaminu ich działania stanowiących załącznik do uchwały nr 18/16/VII NRL z 2.09.2016r., uchwala co następuje:

§1

Wskazuje się kandydata - Mariusza Smolika do składu Komisji ds. Sportu Naczelnej Rady Lekarskiej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                   Sekretarz                                                                Prezes
   Okręgowej Rady Lekarskiej                                  Okręgowej Rady Lekarskiej

                Krystian Frey                                                      Tadeusz Urban
 

  

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2018-09-12
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-10-28
Ilość odsłon artykułu 802