UCHWAŁA NR 1/2015 XXXV OZL

UCHWAŁA NR 1/2015


XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach
z dnia 28 marca 2015 r.

 

w sprawie: uchwalenia regulaminu obrad XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy
w Katowicach

 


XXXV Okręgowy Zjazd Lekarzy w Katowicach, działając na podstawie art. 24 pkt. 1 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1708), postanawia:


§1

Uchwalić regulamin obrad XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

 

 

 


                    Sekretarz                                                                                     Przewodniczący
XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy                                           XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy
                Gabriela Muś                                                                                 Rafał Kiełkowski

Podmiot udostępniający informację Okręgowy Zjazd Lekarski
Autor/Data powstania Rafał Kiełkowski 2015-03-28
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2015-05-09
Ilość odsłon artykułu 3745