UCHWAŁA NR 5/2012 XXXI OZL

UCHWAŁA NR 5/2012

XXXI Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach
z dnia 31 marca 2012 r.

 

w sprawie: wyboru Komisji XXXI Okręgowego Zjazdu Lekarzy.


XXXI Okręgowy Zjazd Lekarzy na podstawie §7 regulaminu obrad XXXI Okręgowego Zjazdu Lekarzy stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 1/2012 r. XXXI Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach z dnia 31 marca 2012 r. uchwala co następuje:

§1
Powołać Komisję Mandatową w składzie:
Kol. Tadeusz Dragan
Kol. Janusz Heyda
Kol. Adam Blecharz
i powierzyć jej zadania wynikające z regulaminu obrad Zjazdu.

§2
Powołać Komisję Regulaminową w składzie:
Kol. Stefan Pojda
Kol. Danuta Korniak
Kol. Wojciech Marquardt
Kol. Stefan Stencel
Kol. Wojciech Drozd
i powierzyć jej zadania wynikające z regulaminu obrad Zjazdu.

§3
Powołać Komisje Uchwał i Wniosków w składzie:
Kol. Janusz Milejski
Kol. Grażyna Sobol
Kol. Rafał Sołtysek
Kol. Anna Gruenpeter
Kol. Przemysław Czuma
Kol. Paweł Gucze
Kol. Ewa Paszek
i powierzyć jej zadania wynikające z regulaminu obrad Zjazdu.

§4
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

Sekretarz                                                                 Przewodniczący
XXXI Okręgowego Zjazdu Lekarzy                      XXXI Okręgowego Zjazdu Lekarzy

Bartłomiej Kiszka                                                   Jarosław Markowski

Podmiot udostępniający informację Okręgowy Zjazd Lekarski
Autor/Data powstania Jarosław Markowski 2012-03-31
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2012-06-25
Ilość odsłon artykułu 7981