UCHWAŁA Nr 10/2015 ORL

UCHWAŁA Nr 10/2015

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 11 marca 2015 r.

 

w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach
na rok 2015

 

Działając na podstawie art. 5 pkt. 23 w zw. z art. 25 pkt 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. 2009 r., nr 219, poz. 1708) oraz na podstawie §3 Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej stanowiącego załącznik do uchwały nr 12/2014 XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach z dnia 5 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach postanawia:

§1

Przyjąć projekt budżetu Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach na rok 2015, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały celem przedstawienia go Okręgowemu Zjazdowi Lekarzy do uchwalenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


              Sekretarz                                                                                          Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                         Okręgowej Rady Lekarskiej

          Krystian Frey                                                                            Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2015-03-11
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2015-05-02
Ilość odsłon artykułu 4150