UCHWAŁA Nr 49/2011 Prezydium ORL

UCHWAŁA  Nr 49/2011

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 2 lutego 2011 r.

 

w sprawie: upoważnienia Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
do złożenia rozliczenia kosztów dotacji przyznanej przez Naczelną Izbę
Lekarską na szkolenie zawodowe

 

W związku z uchwałą Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 2 lutego 2011 r., dotyczącej rozliczenia kosztów dotacji na szkolenie zawodowe przyznanej uchwałą Nr 69/10/P-VI Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia  9 lipca 2010 r., Prezydium ORL w Katowicach postanawia:

§1

Upoważnić Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do złożenia w imieniu Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach rozliczenia kosztów dotacji na szkolenie zawodowe przyznanej uchwałą Nr 69/10/P-VI Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 9 lipca 2010 r.

§2

Nadzór nad niniejszą uchwałą powierza się Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej.


§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Sekretarz                                                                               Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                 Okręgowej Rady Lekarskiej

Andrzej Postek                                                                     Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2011-02-02
Wprowadził/Data wprowadzenia Rafał Kiełkowski 2011-10-17
Ilość odsłon artykułu 6724