UCHWAŁA Nr 319/2019 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 319/2019

 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 8 maja 2019 r.

 

w sprawie: przeznaczenie środków finansowych na organizację sympozjum


Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 13 i 23 w związku z art. 25 pkt. 4 i art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018r. poz. 168), zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 11.04.2018 r. (uchwała ORL nr 27/2018), postanawia:

§1

1. Wyrazić zgodę na organizację przez Komisję ds. Etyki Lekarskiej ORL „3 Wspólne Sympozjum Komisji Etyki Lekarskiej Okręgowych Izb Lekarskich w Polsce – Wyzwania Etyczne 2019”, które odbędą się w terminie 15-17 listopada 2019r. w Ustroniu.
2. Wyasygnować kwotę do wysokości 81.000 zł na organizację sympozjum, o którym mowa w ust. 1.
3. Upoważnić Prezesa ORL w Katowicach i Skarbnika ORL w Katowicach do zawarcia umowy na warunkach określonych w ust. 1.

§2

Zobowiązać Głównego Księgowego do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

              Skarbnik                                                                 Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                 Okręgowej Rady Lekarskiej

          Jan Cieślicki                                                         Tadeusz Urban

  

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2019-05-08
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2019-08-17
Ilość odsłon artykułu 367