UCHWAŁA Nr 12/2013 ORL

UCHWAŁA Nr 12/2013

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 13 marca 2013 r.

 

w sprawie: ustalenia ostatecznej liczby mandatów na okręgowy zjazd lekarzy kadencji 2013-2017

 


Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2009 r., nr 219, poz. 1708 ze zm.) oraz §14 ust. 3 Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych stanowiącego załącznik do uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r., oraz na wniosek Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach z dnia 27. 02.2013 r. uchwała się, co następuje:

§1

Ustala się ostateczną liczbą mandatów dla delegatów na okręgowy zjazd lekarzy Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach na okres VII kadencji w latach 2013-2017 w liczbie 392


§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

                    Sekretarz                                                                                   Prezes
     Okręgowej Rady Lekarskiej                                                   Okręgowej Rady Lekarskiej

              Andrzej Postek                                                                      Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2013-03-13
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2013-05-21
Ilość odsłon artykułu 5804