UCHWAŁA Nr 1348/2018 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 1348/2018

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 3 października 2018 r.

 

w sprawie: wypłaty zaliczki w związku z organizacją spotkania Kolegium OROZ i Przewodniczących OSL
 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 168) zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale ORL w Katowicach z dnia 11.04.2018 r. (uchwała ORL nr 27/2018), postanawia:

§1

1. Wyrazić zgodę na wypłatę zaliczki do wysokości 28.795 zł brutto w związku z organizacją spotkania Kolegium OROZ i Przewodniczących OSL, które odbędzie się w terminie 9-11 listopada 2018r. w Hotelu Ossa.
2. Wykonanie przedmiotu umowy powierzyć, po uzgodnieniu treści umowy, Horest, Hotel pod Żaglami Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
3. Upoważnić Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach i Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do zawarcia umowy, na warunkach wynikających z §1 ust. 1 i 2 uchwały.

§2

Zobowiązać Główną Księgową do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Prezydium ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


    

                  Skarbnik                                                                             Wiceprezes
  Okręgowej Rady Lekarskiej                                                  Okręgowej Rady Lekarskiej

              Jan Cieślicki                                                                     Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2018-10-03
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-12-09
Ilość odsłon artykułu 717