UCHWAŁA Nr 47/2016 ORL

 UCHWAŁA Nr 47/2016

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 12 października 2016 r.

 

w sprawie: wstępnego kosztorysu prac remontowo-modernizacyjnych


Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 522) w nawiązaniu do uchwały nr 17/2015 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do przebudowy i modernizacji Domu Lekarza, postanawia:

§1

1. Przyjąć do akceptującej wiadomości wstępny kosztorys prac remontowo-modernizacyjnych budynku Domu Lekarza.
2. Kosztorys, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Zobowiązać Wiceprezesa ORL Rafała Kiełkowskiego do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Prezydium ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


                    Sekretarz                                                                               Prezes

       Okręgowej Rady Lekarskiej                                                   Okręgowej Rady Lekarskiej

                Krystian Frey                                                                     Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2016-10-12
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2017-01-18
Ilość odsłon artykułu 2270