UCHWAŁA Nr 24/2018 ORL

 UCHWAŁA Nr 24/2018

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 11 kwietnia 2018 r.

 

w sprawie: wyboru Redaktora Naczelnego pisma „Pro Medico”

 

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podstawie §18 ust. 1 lit. c) Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej stanowiącego załącznik do uchwały nr 12/2014 XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach z dnia 5 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, postanawia:

§1

Wybrać dr Żywisława Mendla na stanowisko Redaktora Naczelnego pisma „Pro Medico”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

              Sekretarz                                                                      Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                    Okręgowej Rady Lekarskiej

           Krystian Frey                                                           Tadeusz Urban
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2018-04-11
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-05-01
Ilość odsłon artykułu 1164