UCHWAŁA Nr 31/2017 ORL

 UCHWAŁA Nr 31/2017

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 12 kwietnia 2017 r.

 

w sprawie: zobowiązania Prezydium ORL w Katowicach do przygotowania informacji nt. wywiązywania się delegatów z obowiązków wynikających z ustawy o izbach lekarskich

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podstawie art. 25 pkt. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 522 ze zm.), postanawia:

§1

Zobowiązać Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do przygotowania informacji nt. wywiązywania się delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy, w tym członków Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach i jego Prezydium, Okręgowej Komisji Rewizyjnej i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy, z obowiązków wynikających z art. 22 ust. 4 ustawy o izbach lekarskich, w tym z uczestnictwa w posiedzeniach:
- Okręgowego Zjazdu Lekarzy,
- Okręgowej Rady Lekarskiej i jej Prezydium,
- Okręgowej Komisji Rewizyjnej i
- Krajowego Zjazdu Lekarzy.

§2

Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierzyć Zastępcy Sekretarza ORL.

§3

Uchwała wchodzi w życiem z dniem podjęcia.

 

              Sekretarz                                                      Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                          Okręgowej Rady Lekarskiej

          Krystian Frey                                           Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2017-04-12
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2017-06-25
Ilość odsłon artykułu 1580