UCHWAŁA Nr 35/2018 ORL

  UCHWAŁA Nr 35/2018

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 20 czerwca 2018 r.

 

w sprawie: zmiany uchwały nr 73/2017 ORL z dnia 13.12.2017 r. w sprawie terminów
posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w 2018 roku

 


Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podstawie §5 ust. 1 regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 12/2014 XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy z dnia 5 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, postanawia:

§1

W §1 uchwały nr 73/2017 ORL z dnia 13.12.2017 r. w sprawie terminów posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w 2017 roku zmienić z „10 października” na „12-13 października”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

               Sekretarz                                                          Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                          Okręgowej Rady Lekarskiej

           Krystian Frey                                                 Tadeusz Urban
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2018-06-20
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-07-22
Ilość odsłon artykułu 961