UCHWAŁA Nr 258/2013 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 258/2013

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 7 sierpnia 2013 r.

 

w sprawie: wyboru przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko zastępcę
kierownika zakładu opieki zdrowotnej.


Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 9, art. 25 pkt. 4 w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. (Dz.U. Nr 219
poz. 1708) o izbach lekarskich, oraz §10 pkt. 2 lit. b rozp. MZ z dnia 6.02.2012 r.
w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze
w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. 2012 poz. 182), zgodnie
z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 13.01.2010 r. (Uchwała ORL w Katowicach Nr 2/2010) - postanawia:

§1

Wybrać przedstawiciela ORL do komisji konkursowej na stanowisko:

Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa - SPZOZ Pszczyński Ośrodek Rehabilitacyjno-
Terapeutyczny Pszczyna
- Kol. Marek Czyż

§2

Zobowiązuje się przewodniczącego komisji ds. konkursów ŚIL Katowice,
do powiadomienia zainteresowanego o powyższej decyzji.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

              Sekretarz                                                                                              Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                            Okręgowej Rady Lekarskiej

        Andrzej Postek                                                                              Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2013-08-07
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2013-10-22
Ilość odsłon artykułu 5316