UCHWAŁA NR 4/2013 XXXIII OSWZL

UCHWAŁA NR 4/2013


XXXIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy
w Katowicach z dnia 7 grudnia 2013 r.

 

w sprawie: wyboru Komisji XXXIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu
Lekarzy w Katowicach


XXXIII Okręgowy Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy w Katowicach, na podstawie §7 regulaminu obrad XXXIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy w Katowicach stanowiącego załącznik do uchwały nr 1/2013 Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy w Katowicach z dnia 7.12.2013 r., uchwala co następuje:

§1
Powołać Komisję Mandatową w składzie:
Kol. Janusz Heyda
Kol. Jerzy Rdes
Kol. Stanisław Mysiak
i powierzyć jej zadania wynikające z regulaminu obrad Zjazdu.

§2
Powołać Komisję Regulaminową w składzie:
Kol. Danuta Korniak
Kol. Stefan Stencel
Kol. Stefan Pojda
Kol. Wojciech Marquardt
i powierzyć jej zadania wynikające z regulaminu obrad Zjazdu.

§3
Powołać Komisję Wniosków i Uchwał w składzie:
Kol. Maria Janusz
Kol. Ewa Paszek
Kol. Zbigniew Puszczewicz
Kol. Ryszard Szozda
Kol. Andrzej Sielańczyk
Kol. Mieczysław Dziedzic
Kol. Andrzej Tyczyński
Kol. Teresa Bieńko
i powierzyć jej zadania wynikające z regulaminu obrad Zjazdu.

§4
Powołać Komisję Skrutacyjną do wyboru Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w składzie:
Kol. Danuta Korniak
Kol. Wojciech Drozd
Kol. Adam Jurczak
Kol. Jarosław Markowski
Kol. Ludmiła Dolczak
Kol. Jadwiga Iwańska
Kol. Paweł Gucze
Kol. Marek Potempa
i powierzyć jej zadania wynikające z regulaminu obrad Zjazdu.

§5
Powołać Komisję Skrutacyjną do wyboru Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w składzie:
Kol. Irena Jachimiak
Kol. Grzegorz Iwański
Kol. Zygmunt Szwed
Kol. Jerzy Pabis
Kol. Rafał Sołtysek
Kol. Julieta Kozłowska-Staniczek
Kol. Iwona Kielan-Postek
Kol. Zbigniew Stefański
i powierzyć jej zadania wynikające z regulaminu obrad Zjazdu.

§6
Powołać Komisję Skrutacyjną do wyboru Okręgowej Komisji Rewizyjnej w składzie:
Kol. Adam Jurczak
Kol. Alina Stępnik-Mardzyńska
Kol. Mirosława Mandat
Kol. Ryszard Szozda
Kol. Marzena Zakrzewska
Kol. Aleksandra Sommerlik-Biernat
Kol. Krystyna Faltus
Kol. Eugeniusz Czecior
i powierzyć jej zadania wynikające z regulaminu obrad Zjazdu.

§7
Powołać Komisję Skrutacyjną do wyboru Okręgowej Rady Lekarskiej w składzie:
Kol. Jacek Gawron
Kol. Monika Bajor
Kol. Bogdan Kolebacz
Kol. Jarosław Stefaniak
Kol. Mariusz Włusek
Kol. Elżbieta Górska-Pudlik
Kol. Marzena Zakrzewska
Kol. Wanda Molenda
i powierzyć jej zadania wynikające z regulaminu obrad Zjazdu.

§8
Powołać Komisję Skrutacyjną do wyboru Okręgowego Sądu Lekarskiego w składzie:
Kol. Elżbieta Smętek
Kol. Marcin Mazur
Kol. Ireneusz Fischer
Kol. Anna Wąsek
Kol. Maciej Kubicz
Kol. Aleksandra Sommerlik-Biernat
Kol. Monika Bajor
Kol. Tomasz Duda
i powierzyć jej zadania wynikające z regulaminu obrad Zjazdu.

§9
Powołać Komisję Skrutacyjną do wyboru zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w składzie:
Kol. Józef Krupiński
Kol. Adam Dyrda
Kol. Krystian Frey
Kol. Zenon Warmuziński
Kol. Janusz Milejski
Kol. Anna Burakowska
Kol. Zbigniew Puszczewicz
Kol. Anna Wąsek
i powierzyć jej zadania wynikające z regulaminu obrad Zjazdu.

§10
Powołać Komisję Skrutacyjną do wyboru delegata na Krajowy Zjazd Lekarzy w składzie:
Kol. Ilona Cebula-Byrska
Kol. Zbigniew Wiąk
Kol. Leszek Jagodziński
Kol. Piotr Grzesik
i powierzyć jej zadania wynikające z regulaminu obrad Zjazdu.

§11
Powołać Komisję Skrutacyjną do wyboru Okręgowej Komisji Wyborczej w składzie:
Kol. Marek Hildebrandt
Kol. Ewa Paszek
Kol. Monika Bajor
Kol. Mariusz Włusek
Ko. Jerzy Pabis
Kol. Krystian Frey
Kol. Andrzej Postek
Kol. Iwona Kielan-Postek
i powierzyć jej zadania wynikające z regulaminu obrad Zjazdu.

§12
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
 

 

Sekretarz                                                                                                       Przewodniczący
XXXIII Okręgowego Sprawozdawczo-                                                        XXXIII Okręgowego Sprawozdawczo-
Wyborczego Zjazdu Lekarzy                                                                        Wyborczego Zjazdu Lekarzy

Gabriela Muś                                                                                                 Rafał Kiełkowski

Podmiot udostępniający informację Okręgowy Zjazd Lekarski
Autor/Data powstania Rafał Kiełkowski 2013-12-07
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2014-01-30
Ilość odsłon artykułu 4997