UCHWAŁA Nr 222/2013 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 222/2013

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 19 czerwca 2013 r.

 

w sprawie: realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego


Na podstawie art. 5 pkt. 7, art. 25 pkt. 4 w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 219, poz. 1708), w związku z art. 19 ust.
3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U.
z 2011 r. Nr 277, poz. 1634) i §5 uchwały nr 40/2008 Okręgowej Rady Lekarskiej
w Katowicach z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie udziału ŚIL w organizacji szkoleń podyplomowych dla lekarzy, mając na uwadze brak sprzeciwu Komisji Kształcenia ŚIL co do realizacji szkolenia, oraz zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 13.01.2010 r. (uchwała ORL nr 2/2010), Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach postanawia:

§1
Wyrazić zgodę na realizację przez Śląską Izbę Lekarska szkolenia o tematyce:

- „Postępowanie poekspozycyjne u osób narażonych na zakażenie wirusem HIV”, który odbędzie się 9.10.2013 – ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego
- „Zakażenia przenoszone przez kleszcze – diagnostyka i leczenie”, który odbędzie
się 16.10.2013 – ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego
- „Nagłe stany zagrożenia życia u dzieci (warsztaty praktyczne)”, który odbędzie się
5.10-3.12.2013 – ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego
- „Ortopedia dla lekarzy różnych specjalności – cykl szkoleń przybliżających zagadnienia ortopedyczne”, który odbędzie się 29.09-11.12.2013 – ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego

§2
Wystąpić do Naczelnej Rady Lekarskiej z wnioskiem o potwierdzenie spełnienia warunków realizacji szkolenia.

§3
Realizację uchwały powierzyć Ośrodkowi Kształcenia Lekarzy Pro Medico.

§4
Nadzór nad realizacją uchwały powierzyć Wiceprezesowi ORL Kol. Halinie Borgiel-Marek.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

                 Zastępca Sekretarza                                                                  Prezes
           Okręgowej Rady Lekarskiej                                          Okręgowej Rady Lekarskiej

                     Krystian Frey                                                              Jacek Kozakiewicz

 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2013-06-19
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2013-07-23
Ilość odsłon artykułu 7026