marzec 2018

 

  Nr uchwały

/2018

  Uchwała Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w sprawie:
 164-166 przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza, wpisania na listę członków okręgowej izby lekarskiej oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów
 167 wydania duplikatu dokumentu „Prawo wykonywania zawodu lekarza”
 168-169 wpisania lekarza na listę członków okręgowej izby lekarskiej i wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów w związku z przeniesieniem z innej okręgowej izby lekarskiej 
 170 zmiany wpisu w okręgowym rejestrze lekarzy i lekarzy dentystów i wydania nowego dokumentu „Prawo wykonywania zawodu lekarza”
 171 przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza, wpisania na listę członków okręgowej izby lekarskiej oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów
 172-176 wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Okręgową Radę Lekarską w Katowicach
 177 wpisania lekarza na listę członków okręgowej izby lekarskiej i wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów w związku z przeniesieniem z innej okręgowej izby lekarskiej
 178 wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Okręgową Radę Lekarską w Katowicach
 179 wpisania lekarza na listę członków okręgowej izby lekarskiej i wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów w związku z przeniesieniem z innej okręgowej izby lekarskiej 
 180-182 wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Okręgową Radę Lekarską w Katowicach
 183-185 potwierdzenia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów w związku ze zmianą warunków kształcenia podyplomowego lekarzy*/ lekarzy dentystów*/ przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz zmiany wpisu do rejestru
 186-187 potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów
 188 wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego  lekarzy i lekarz dentystów 
 189 realizacja przez ŚIL kształcenia podyplomowego
 190 przyznania nagrody za specjalizację 
 191-192 zmniejszenia wysokości opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących 
 193 przyznania pomocy socjalnej dzieciom zmarłych członków ŚIL
 194-197 przyznania zasiłku z tytułu narodzin dziecka 
 198 przekazania środków finansowych celem ufundowania nagrody
 199  uchwała osobowa
 200-201 wpisania lekarza na listę członków okręgowej izby lekarskiej i wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów w związku z przeniesieniem z innej okręgowej izby lekarskiej 
 202 wydania duplikatu dokumentu „Prawo wykonywania zawodu lekarza”
 203-205 przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza, wpisania na listę członków okręgowej izby lekarskiej oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów 
 206-208 wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Okręgową Radę Lekarską w Katowicach
 209-210 wpisania lekarza na listę członków okręgowej izby lekarskiej i wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów w związku z przeniesieniem z innej okręgowej izby lekarskiej  
 211 ponownego przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty lekarzowi dentyście cudzoziemcowi, posiadającemu prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty, przyznane na czas określony i dokonania ponownego wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów
 212-216 potwierdzenia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów w związku ze zmianą warunków kształcenia podyplomowego lekarzy*/ lekarzy dentystów*/ przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz zmiany wpisu do rejestru
 217 realizacja przez ŚIL kształcenia podyplomowego
 218 zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz podziału zysku za rok 2017 
 219 zmniejszenia wysokości opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących 
 220 przyznania zasiłku z tytułu narodzin dziecka 
 221 przeznaczenia środków finansowych na zakup książek 
 222 udzielenia wsparcia
Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2018-03-01
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-01-10
Ostatnia zmiana/ data zmiany Tomasz Gawlik 2018-05-22
Ilość odsłon artykułu 1751