lipiec 2018

 

Nr uchwały

/2018

Uchwała Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w sprawie:

408

udzielenia pomocy charytatywnej

409

organizacji wyjazdu szkoleniowo-integracyjnego do Kiszyniowa w dniach 5-7.10.2018

410

przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty, wpisania na listę członków okręgowej izby lekarskiej oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów

411-591

przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego, wpisania na listę członków okręgowej izby lekarskiej oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów

592-606

wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Okręgową Radę Lekarską w Katowicach

607-14

wpisania lekarza dentysty na listę członków okręgowej izby lekarskiej i wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów w związku z przeniesieniem z innej okręgowej izby lekarskiej

615-6

wydania duplikatu dokumentu „Prawo wykonywania zawodu lekarza”

617

wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Okręgową Radę Lekarską w Katowicach

618

wpisania lekarza na listę członków okręgowej izby lekarskiej
i wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów w związku z przeniesieniem z innej okręgowej izby lekarskiej

619

realizacja przez ŚIL kształcenia podyplomowego

620

upoważnienia Prezesa ORL do złożenia rozliczenia kosztów dotacji przyznanej przez NIL na szkolenie zawodowe

621

udzielenie pełnomocnictwa

622

wykonania badań instalacji elektrycznej i piorunochronnej budynku Dom Lekarza

623

zawarcia umowy na dzierżawę sprzętu

624

zawarcia umowy na świadczenie usług prawnych

 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2018-07-04
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-08-26
Ilość odsłon artykułu 1005